Politica de Confidentialitate

1. Politica de confidențialitate si de protectie a datelor cu caracter personal a Societatii CATERED
EXPERIENCES S.R.L., entitate juridica de nationalitate romana cu sediul social în Mun. Ploiesti,
str. Alba Iulia Nr.40A, Judetul Prahova, denumita in cele ce urmeaza “Societatea”, care
activeaza in România pe piața serviciilor din industria HORECA, stabileste termenii și condițiile
în care sunt procesate si prelucrate datele cu carater personal care ii sunt furnizate de utilizatori
cu prilejul accesarii site-ului web “catered-experiences.com”
2. La utilizarea site-ului web “catered-experiences.com”, de fiecare dată cand sunt furnizate sau
cand este necesar să fie accesate informații care, datorită caracteristicilor acestora de date cu
caracter personal, permit identificarea utilizatorilor, precum sunt numele si prenumele, adresa
domiciliului, adresa de posta electronica (e-mail), numărul de telefon, etc., fie că utilizarea se
realizează exclusiv în scop de navigare a website-ului, fie in scop de achiziție a serviciilor oferite
de Societate, se vor aplica prezenta politică de confidențialitate și de protectie a datelor personale
precum si cea privind modulele cookie.
3. Utilizatorul garanteaza in toate cazurile că datele personale furnizate sunt reale, complete și
exacte, fiind de asemenea singurul responsabil de informarea tertelor persoane precum si de
obtinerea consimtamantului acestora in cazurile in care furnizeaza Societatii datele cu caracter
personal ce le privesc pe acestea.
4. Orice pierdere sau deteriorare cauzată website-lui, operatorilor de date cu caracter personal
si/sau oricărei terțe părți prin furnizarea de informații eronate, inexacte sau incomplete este si
ramane in responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.
5. “Catered-experiences.com” utilizeaza informatia colectata – detaliile furnizate de utilizator la
inregistrare si pe parcursul activitatii desfasurate pe website – in scopul de a facilita accesul la datele,
informatiile si serviciile oferite de Societate si de care utilizatorul este interesat.
6. Colectarea informatiei poate avea loc, dupa caz:
a) direct, prin intermediul utilizatorului
→ In acest caz, prelucrarea datelor are loc atunci când utilizatorul se aboneaza la un
serviciu furnizat de “Catered-experiences.com”, prin crearea unui cont, prin accesarea,
comandarea sau achiziţionarea diferitelor servicii pe care Societatea le ofera, cand
utilizatorul furnizeaza acele informatii de natură să identifice o persoana si care vor fi
avute in vedere la facturarea serviciilor. “Catered-experiences.com” poate colecta
uneori doar o parte sau anumite informatii prelucrându-le în mod corespunzător in
masura in care acestea se incadreaza în categoria datelor cu caracter personal.
b) indirect, prin intermediul unor sisteme automate de colectare (webserver)
→ Prelucrarea datelor in acest caz se face atunci când, cu ocazia vizitarii site-ului,
anumite informaţii despre utilizator precum ar fi adresa IP, ora vizitei, locul de unde s-a
realizat accesarea site-ului s.a. se inregistreaza automat (prin log-uri), in scop de
trasabilitate si de asigurare a securitatii.
Politica de Confidentialitate si de Protectie a Datelor Personale
Page 2 of 6
7. Pentru a fi in masura sa ofere servicii personalizate utilizatorilor sai, “Cateredexperiences.com” poate folosi cookie-uri spre a facilita stocarea şi urmărirea preferinţelor
acestora. Cu titlu de exemplu, vor putea fi folosite cookie-uri pentru identificarea utilizatorilor
şi a le putea furniza acestora informaţiile şi serviciile adecvate in raport cu preferinţele
exprimate cu ocazia vizitelor anterioare ale site-ului.
8. Informatiile furnizate de utilizator vor putea fi folosite în următoarele principale scopuri:
a) administrarea inregistrarii conturilor utilizatorilor, solutionarea problemelor puse in
discutie prin intrebarile adresate de acestia, imbunatatirea website-ului si consultarea
utilizatorilor in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite de Societate;
b) încheierea și executarea contractelor avand ca obiect vanzarea serviciilor achiziționate
de utilizatori prin intermediul site-ului;
c) îndeplinirea unor obligații prevazute de lege;
d) marketing si publicitate, in vederea contactarii utilizatorilor prin e-mail, telefon, SMS
si/sau alte forme de comunicare electronica spre informarea acestora cu privire la
actualizările sau comunicările legate de serviciile oferite si/sau contractate, inclusiv in
vederea realizarii unor update-uri de securitate ale site-ului precum si atunci când
implementarea acestora este necesară; prin intermediul cookie-urilor se vor putea
observa preferintele navigare si comportamentele utilizatorilor in vederea oferirii de
servicii si experiente personalizate.
e) imbunatatirea serviciilor precum si a functionalitatii website-ului si, respectiv
asigurarea securitatii acestuia, prin intermediul feedback-ului oferit de utilizatori in
aceste privinte;
f) in scopuri administrative si legale si/sau in scop probatoriu in legătura cu activitățile
mai sus mentionate, precum si pentru arhivare;
g) utilizarea necesara a datelor personale, scop in care acestea vor putea fi transferate
către terțe parti care furnizează site-ului servicii de suport, precum ar fi de pilda
organisme financiare, entități care luptă împotriva fraudei, furnizori de servicii legale,
furnizori de servicii tehnologice, logistice, IT, de hosting, servicii pentru clienți și/sau
servicii care analizează tranzacțiile efectuate pe platformă, spre a putea fi oferite
utilizatorilor garanțiile suficiente, inclusiv în operațiuni comerciale.
9. Prelucrarea datelor personale au la baza atat interesul legitim al Societatii (asigurandu-se insa
ca acțiunile intreprinse sa nu prevaleze asupra drepturilor si libertăților utilizatorului), cat si
consimțământul persoanei vizate (cerinta care se va aplica atunci când este vorba despre comunicări
de marketing direct – newsletter sau instalări de cookie-uri ce nu fac parte din categoria celor strict
necesare) si, respectiv execuția intocmai a contractului (atunci când exista o comanda a serviciilor/
contract încheiat intre părți).
Politica de Confidentialitate si de Protectie a Datelor Personale
Page 3 of 6
10. Prin utilizarea acestui website utilizatorul accepta politica de confidentialitate si de
protectie a datelor personale si autorizeaza în mod expres transferul datelor sale personale
catre furnizorii de servicii anterior menționați. Prin acceptarea partajării datelor sale cu
caracter personal utilizatorul trebuie să fie conştient de faptul că furnizorii serviciilor în
parteneriat pot avea practici separate de confidenţialitate şi de colectare si protectie a datelor
cu caracter personal. “Catered-experiences.com” nu detine in niciun fel controlul şi nu
garantează astfel în niciun mod utilizatorul in privinta aspectelor de natura juridica pe care
le-ar implica folosirea acestor practici si politici independente.
11. “Catered-experiences.com” a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a
datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, in scopul de a proteja datele cu caracter
personal ale utilizatorilor împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, folositrea
necorespunzătoare sau divulgarea, modificarea neautorizată, distrugerea ori pierderea
accidentala, dupa caz.
12. Toți salariatii și colaboratorii/partenerii “Catered-experiences.com”, precum și orice terțe
părți care acționează în numele și pe seama Societatii, dupa caz, sunt obligati să aplice si sa
respecte intocmai aceasta politica de confidențialitate si de protectie a informațiilor furnizate de
utilizatorii site-ului, in conditiile si cu respectarea exigentelor impuse de normele GDPR.
13. În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi
informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu
care facem transfer de date cu respectarea Regulamentului mai sus amintit, în virtutea asigurării
oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință.
14. Informațiile controlate de “Catered-experiences.com” vor putea fi transferate, transmise sau
stocate și prelucrate în statele membre ale Uniunii Europene si/sau in orice alte alte țări decât
cele in care utilizatorii locuiesc sau isi au resedinta, în scopurile aratate în prezenta politică de
confidentialitate si de protectie a datelor personale, in toate cazurile in care aceste operatiuni
vor fi necesare pentru a putea fi furnizate servicii la cel mai înalt nivel calitativ, precum și
pentru furnizarea informatiilor si materialele corespunzatoare la cel mai bun nivel profesional.
In situatia necesitatii indeplinirii operatiunilor referite in afara Spatiului Economic European
(SEE), acestea vor avea loc numai daca se va putea asigura din punct de vedere legal protecția
deplina a datelor personale.
15. “Catered-experiences.com” poate păstra (stoca) datele personale prelucrate pentru diferite
perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile anterior
mentionate. Pastrarea datelor se va face numai pentru perioada strict necesară in vederea
atingerii scopului urmarit, spre a putea fi satisfacute nevoile utilizatorilor sau pentru
îndeplinirea obligațiilor impuse de lege.
16. Stocarea datelor personale va putea avea loc pentru perioadele necesare in urmatoarele
situatii:
a) in cazul achiziționarii serviciilor in baza unui contract, datele personale ale
utilizatorului vor fi pastrate pe toata durata relației contractuale dintre parti;
Politica de Confidentialitate si de Protectie a Datelor Personale
Page 4 of 6
b) in cazul participarii utilizatorului la o ofertă promoțională, datele personale vor fi
pastrate pe toata durata ofertei promoționale;
c) in cazul unor intrebari adresate prin intermediul site-ului, datele personale vor fi
pastrate pe durata necesară procesării întrebărilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima
corespondență trimisă utilizatorului;
d) in cazul crearii unui cont, datele personale sunt stocate până când utilizatorul va
solicita ștergerea lor sau după o perioadă indelungata de inactivitate. În acest sens,
datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse dupa 5 ani de la ultima interacțiune cu
utilizatorul contului;
e) in cazul existentei consimțământului utilizatorului pentru marketing, datele personale
vor fi pastrate până când are loc dezabonarea utilizatorului sau cand acesta solicita
ștergerea lor ori după o perioadă indelungata de inactivitate, respectiv dupa 5 ani de la
ultima interacțiune cu utilizatorul;
f) in cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, pastrarea datelor se va face
atâta timp cât va fi necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (ex: pe durata unei
sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de
sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările
locale. În acest sens, se precizeaa ca datele prelucrate prin modulele cookies folosite
pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru personalizarea serviciilor
și/sau pentru a permite distribuirea conținutului pe site-uri de socializare (butoane de
distribuire destinate afișării site-ului), datele personale vor fi păstrate pentru o perioadă
de maximum 5 ani de la colectarea lor în baza consimțământului utilizatorului.
17. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului “Catered-experiences.com”
vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți numai în situația în care există
consimțământul expres al utilizatorului pentru a proceda în acest sens, cu excepția cazurilor în
care există o obligație legală sau o relație contractuală cu un terț si care va impune a se proceda
în acest mod. In acest sens, precizam faptul că este posibil ca, în anumite imprejurari/
circumstanțe, sa existe obligația de a divulga datele cu caracter personal ale utilizatorilor catre
partenerii cu care “Catered-experiences.com” colaborează și/sau catre alte terțe parti furnizoare
de servicii, precum ar fi companii de livrare ptoduse/servicii de marketing si publicitate,
procesatori de plăti, furnizori de produse si servicii IT (mentenanță, aplicații si sisteme
software, securitate), inclusiv catre diverse autorități, instituții, avocați, companii de asigurare,
auditori, consultanți externi s.a., in măsura in care este nevoie ca datele personale sa fie
cunoscute si prelucrate in baza unor cerințe legale sau atunci când este imperios necesara
protejarea unor interese si drepturi vitale ale utilizatorului si/sau ale unei alte persoane fizice,
ori cand este necesara protectia drepturilor/intereselor Societatii in fata unor reclamații/litigii.
18. In calitate de persoana fizica, utilizatorul are anumite drepturi, enumerate in cele de mai jos,
pe care le va putea exercita in conformitate cu prevederile legale. Important este insa a se retine
faptul ca unele dintre aceste drepturi pot fi aplicate limitativ in anumite circumstanțe si conditii
expres prevazute de lege.
Politica de Confidentialitate si de Protectie a Datelor Personale
Page 5 of 6
Drepturile Utilizatorului
(a) Dreptul de a fi informat cu privire la modul in care va prelucram datele (acest lucru îl
demonstram prin prezenta si comunicarea acestei Politici)
(b) Dreptul de a avea acces la datele prelucrate – utilizatorul are dreptul de a accesa datele
sale personale; prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxa;
ulterior, daca vor fi necesare copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil sa fie
percepute anumite taxe rezonabile in functie de costurile administrative de furnizare a
informațiilor; in cazul unor cereri vadit excesive si/sau neintemeiate si repetate ale
utilizatorilor “Catered-experiences.com” isi rezerva dreptul de a nu transmite niciun
raspuns;
(c) Dreptul la rectificarea datelor – utilizatorul poate solicita ca datele sale personale sa fie
rectificate daca sunt inexacte sau neactuale sau poate sa ceara completatarea lor daca
acestea sunt incomplete; in situatia existentei unui cont, utilizatorul va avea posibilitatea
de a corecta/modifica/actualiza mai facil datele sale prin intermediul funcției „Contul
meu”;
(d) Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – in unele cazuri, utilizatorul poate
obține ștergerea sau distrugerea datelor personale; acesta nu este insa un drept absolut
deoarece in anumite circumstante este posibil sa fie necesar si obligatoriu ca datele
personale sa fie pastrate, inclusiv din motive legale sau juridice;
(e) Dreptul la restricționarea prelucrării – utilizatorul are dreptul de a cere restricționarea
procesarii datelor personale, aceasta insemnand ca prelucrarea va fi limitata la pastrarea
fara utilizarea si procesarea datelor; acest drept se poate exercita in urmatoarele
circumstanțe specifice prevăzute de GDPR:
– exactitatea datelor este contestata de persoana vizata (utilizator), pentru o perioada
care permite operatorului (“Catered-experiences.com”) sa verifice corectitudinea lor;
– prelucrarea este ilegala iar persoana vizata se opune ștergerii datelor și solicita
restricția de utilizare a acestora;
– operatorul (de pilda “Catered-experiences.com”) nu mai are nevoie de datele
personale pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizata pentru
stabilirea, exercitarea sau apararea unor pretenții legale;
– persoana vizata a ridicat obiecții in privinta procesarii bazata pe motive legitime din
partea operatorului, in temeiul verificarii daca motivele depașesc pe cele ale
persoanei vizate;
(f) Dreptul de obiectie – utilizatorul se poate opune în orice moment prelucrării datelor sale
personale, atunci când o astfel de prelucrare se bazeazăpe un interes legitim;
(g) Dreptul la portabilitatea datelor – utilizatorul are dreptul de a muta, copia sau de a
transfera datele care il intereseaza din baza de date a “Catered-experiences.com”, într-o
alta baza de date. Acest lucru se va aplica numai in cazul datelor pe care utilizatorul le-a
furnizat, atunci cand procesarea se bazeaza pe consimțamantul utilizatorului sau pe un
contract și este implementata prin mijloace automate;
(h) Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – utilizatoarul isi poate retrage
consimțamantul in ceea ce privește prelucrarea datelor sale personale atunci cand o
astfel de procesare a avut ca temei acest consimtamant. Retragerea consimțamantului nu
va afecta insa legalitatea prelucrarii ce s-a realizat pe baza acestuia inainte de retragerea
sa de catre utilizator;
Politica de Confidentialitate si de Protectie a Datelor Personale
Page 6 of 6
(i) Dreptul de a obiecta in privinta deciziilor automate si profilare care ar putea avea
consecinte semnificative;
(j) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – utilizatorul are dreptul
de a formula si depune oricand o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor cu
caracter personal, spre a contesta practicile si politica de confidentialitate si de protecție
a datelor apartinand “Catered-experiences.com”.
19. Prezenta Politică de confidentialitate si de protectie a datelor cu caracter personal poate face
obiectul unor modificări ulterioare, prin actualizarea site-ului “Catered-experiences.com”, sens
in care utilizatorii sunt rugati si invitati sa o parcurga cu regularitate.
* * *
Pentru orice intrebari sau neclaritati ori observatii sau obiectii in privinta celor anterior
mentionate si/sau a modului în care “Catered-experiences.com” trateaza și foloseste datele cu
caracter personal, ori pentru exercitarea oricaruia dintre drepturile detinute de Dvs in calitate
de persoana vizata (utilizator), ne puteti contacta in oricare dintre urmatoarele modalitati:
– prin completarea pe site a formularului din sectiunea “Contact”
– prin E-mail, la adresa de posta electronica: ovidiu.tibuleac@giscan.ro