Termeni și condiții

Termeni si Conditii de utilizare a site-ului www.catered-experiences.com
I. Informatii generale
1. Site-ul web www.catered-experiences.com este proprietatea Societatii CATERED EXPERIENCES
S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Mun. Ploiesti, Str. Alba Iulia Nr.40A, Judetul
Prahova, avand Cod Unic de Inregistrare (CUI) 45927016 si urmatoarea adresa de posta
electronica (email): andreea@catered-experiences.com.
In cele ce urmeaza site-ul web va fi denumit “catered-experiences.com”
Va rugam sa cititi cu atentie spre a va putea insusi in deplina cunostinta de cauza
termenii si conditiile de utilizare ale acestui website, retinand ca accesul si vizitarea
catered-experiences.com implica acceptul Dvs expres si explicit cu privire la termenii
si conditiile de utilizare care guverneaza contractul dintre parti.
2. Toate cererile/comenzile efectuate prin intermediul catered-experiences.com se vor supune
astfel acestor termeni si conditii ce guverneaza contractul dintre parti, ce va avea ca obiect
prestarea serviciilor solicitate de Dvs si oferite de societatea care detine acest website (CATERED
EXPERIENCES SRL), iar manifestarea vointei partilor de a contracta in acord cu termenii si
conditiile de utilizare implica in mod automat acordul/consimtamantul expres si implicit al
utilizatorului cu privire la prevederile (clauzele) esentiale ale contractului.
3. Precizam ca, potrivit dispozitiilor art.7 din Legea Nr.365/2002 privind comertul electronic,
rep., cu modificarile ulterioare:
”(1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le
recunoaşte contractelor, atunci când sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru validitatea
acestora.
(2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar
consimţământul prealabil al părţilor asupra utilizării mijloacelor electronice.
(3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice şi a obligaţiilor care rezultă din aceste
contracte este supusă dispoziţiilor dreptului comun în materie de probă şi prevederilor Legii
nr.455/2001 privind semnătura electronica”.
4. De asemenea, trebuie sa stiti ca art.9 din Legea Nr.365/2002 prevede la randul sau ca, citam:
“(1) Dacă părţile nu au convenit altfel, contractul se considera încheiat în momentul în care
acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoştinţa ofertantului.
(2) Contractul care, prin natura sa ori la cererea beneficiarului, impune o executare imediată a
prestaţiei caracteristice se consideră încheiat în momentul în care debitorul acesteia a început
executarea, în afară de cazul în care ofertantul a cerut ca în prealabil să i se comunice acceptarea.
În acest ultim caz se aplică prevederile alin. (1).
Termeni si Conditii de utilizare a site-ului www.catered-experiences.com
(3) În cazul în care destinatarul trimite prin mijloace electronice oferta de a contracta sau
acceptarea ofertei ferme de a contracta făcute de furnizorul de servicii, furnizorul de servicii are
obligaţia de a confirma primirea ofertei sau, după caz, a acceptării acesteia, în unul dintre
următoarele moduri:
a) trimiterea unei dovezi de primire prin poştă electronică sau printr-un alt mijloc de
comunicare individuală echivalent, la adresa indicată de către destinatar, fără întârziere;
b) confirmarea primirii ofertei sau a acceptării ofertei, printr-un mijloc echivalent celui
utilizat pentru trimiterea ofertei sau a acceptării ofertei, de îndată ce oferta sau acceptarea a fost
primită de furnizorul de servicii, cu condiţia ca această confirmare să poată fi stocată şi reprodusă
de către destinatar.
(4) Oferta sau acceptarea ofertei, precum şi confirmarea primirii ofertei sau a acceptării ofertei,
efectuate în unul dintre modurile prevăzute la alin.(3), se consideră primite atunci când părţile
cărora le sunt adresate pot să le acceseze.
(5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în privinţa contractelor încheiate exclusiv prin poştă
electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente”
5. Totodata, in calitatea Dvs de utilizator persoana fizica, veti putea beneficia de toate drepturile
prevazute de Ordonanta de Urgenta Nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul
contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, cu modificarile ulterioare.
6. Când efectuați o comanda/cerere de servicii sunteți de acord să plătiți costul propriu-zis al
acestora precum și orice alte taxe sau tarife care pot fi aplicabile, dupa caz, cum ar putea fi spre
exemplu taxe pentru orice suplimentare a serviciilor. Pretul si, in masura aplicarii lor, taxele si
tarifele pot varia din diverse motive, precum ar fi de exemplu locația prestarii serviciilor, tipul/
categoria de servicii solicitate, numărul de oaspeti ai evenimentului, numarul de persoane
participante la cursuriile de instruire, specificul afacerii si perioada si conditiile de auditare a
activitatii Dvs, etc. Descrierea prețului serviciilor va specifica insa intotdeauna dacă sunt incluse
sau excluse eventuale taxe și/sau tarife.
7. La cererea Dvs, facturile fiscale care vor fi emise in baza contractului si care va vor fi
comunicate prin intermediul postei electronice (e-mail) in vederea achitarii contravalorii
serviciilor contractate prin intermediul catered-experiences.com vor putea fi expediate si prin
posta comuna sau prin curier, la domiciliul/sediul Dvs, dupa caz. Facturile vor putea fi de
asemenea certificate prin semnatura electronica, in conditiile prevazute de legislatia speciala in
vigoare aplicabila in aceasta materie.
8. Plata serviciilor va fi efectuata de Dvs in baza unei facturi proforme, de indata dupa
acceptarea ofertei noastre de servicii si in prealabil prestarii acestora la termenele si in conditiile
agreate. Aceasta reprezinta o conditie esentiala de realizarea careia va depinde perfectarea
contractului.
9. Pentru comenzile achitate prin card bancar, transfer internet banking sau alte asemenea
modalitati, plata va fi considerata realizata doar dupa confirmarea procesatorului de plati
Termeni si Conditii de utilizare a site-ului www.catered-experiences.com
online in legatura cu debitarea contului bancar al clientului; daca plata nu se finalizeaza insa
prin procesatorul de plati, ci se face un transfer bancar in contul inscris in factura proforma,
atunci plata va fi considerata efectuata in momentul inregistrarii sumei de bani in contul
companiei prestatoare a serviciilor.
10. Suma achitata de Dvs va putea fi restituita integral (100%) daca, dupa perfectarea
contractului, va razganditi din orice motive si/sau cauze si anulati comanda cu cel putin 72 ore
mai inainte de data stabilita pentru prestarea serviciilor; de asemenea, o cota-parte de jumatate
(50%) din suma achitata de Dvs va putea fi restituita daca anularea va fi solicitata cu 48 ore mai
inainte de termenul stabilit pentru indeplinirea serviciilor contractate.
11. Suma platita de Dvs nu se va restitui (rambursa) in cazul in care cererea de anulare a
serviciilor contractate se va face in afara termenelor mai sus indicate (pct.10).
II. Drepturi de proprietate intelectuala
12. Continutul/informatiile si design-ul catered-experiences.com, incluzand experiența de
utilizare precum și bazele de date accesibile prin intermediul acestuia, sunt si raman
proprietatea exclusiva a site-ului, fiind recunoscute si protejate de legislatia romana in vigoare
care reglemenetaza drepturile de autor si drepturile conexe.
13. Intregul continut al site-ului este original sau foloseste resurse (ex: imagini, specificatii,
inregistrari video, texte etc.) cu acordul autorului (ex.: producator, furnizor etc.), fara a se incalca
astfel legea copyright-ului; sesizarea eventualelor cazuri de incalcare a drepturilor de autor se
va putea face in scris, la urmatoarea adresa de posta electronica (e-mail)………………………………
14. In cazul continutului/informatiilor incarcate/postate pe site-ul catered-experiences.com de
catre utilizatori inregistrati sau de orice alte terte parti sau parteneri ori colaboratori, drepturile
de autor si responsabilitatea asupra acestora vor apartine in totalitate celor care le-au postat/
incarcat pe platforma noastra.
15. In cazul continutului/informatiilor preluate de la colaboratori sau parteneri ai site-ului pe
baza acordurilor incheiate cu acestia, ele vor fi identficate prin mentionarea numelui/denumirii
colaboratorului/partenerului respectiv, alaturi de textul si/sau de imaginea corespunzatoare a
acestuia.
16. Anumite sectiuni din cadrul website-ului (ex: sectiunile cu fotografii/inregistrari video
organizate/ efectuate de catered-experiences.com) pot contine informatii puse la dispozitie de catre
utilizatorii catered-experiences.com in mod gratuit, neexclusiv si nelimitat; catered-experiences.
com are dreptul de a transmite la randul sau cu titlu gratuit continutul/informatiile astfel
publicate in acele sectiuni catre terte parti cu care acesta se afla in relatii contractuale.
17. In calitatea Dvs de utilizator, veti putea folosi continutul/informatiile publicate pe site-ul
catered-experiences.com numai in scopul utilizarii Dvs. personale; actiunile de mai jos nu vor fi
Termeni si Conditii de utilizare a site-ului www.catered-experiences.com
insa permise decat in cazul in care va exista un acord prealabil si scris al proprietarului sau
administratorului site-ului catered-experiences.com:
(a) indepartarea insemnelor care evidentiaza dreptul de autor al site-ului cateredexperiences.com asupra continutului/informatiilor publicate;
(b) modificarea, transmiterea, retransmiterea si/sau publicarea in orice mod si sub orice
forma a continutului/informatiilor, precum si/sau participarea la transferul, vanzarea,
distributia oricaror materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea
continutului/ informatiilor;
(c) reproducerea si/sau stocarea continutului/informatiilor precum si/sau expedierea
lor catre orice alt website, server sau orice alt mijloc de pastrare/stocare a informatiei, daca
scopul acestor operatiuni este unul comercial.
III. Limitari si restrictii
18. Este interzisa orice folosire sub orice forma si in orice mod a continutului/informatiilor
publicate pe site-ul catered-experiences.com in alte scopuri decat cele permise in mod expres de
lege si/sau de prezentele conditii si de termenii de utilizare stabiliti prin acest document.
19. Orice solicitare de a utiliza continutul/informatiile catered-experiences.com in alte scopuri
decat cele permise potrivit alineatului precedent poate fi transmisa la urmatoarea adresa de
posta electronica (email) andreea@catered-experiences.com.
20. Daca informatiile si/sau continutul aflate pe site-ul catered-experiences.com aduc orice
atingere drepturilor si/sau intereselor Dvs legitime, sunteti invitat sa trimiteti solicitarile Dvs
in scris, la adresa de posta electronica (email) mai sus mentionata, indicand drepturile ce v-au
fost incalcate; proprietarul sau administratorul catered-experiences.com va evalua de indata
situatia si va actiona in conformitate cu prevederile legale.
21. Utilizatorii catered-experiences.com inteleg, sunt de acord si isi asuma faptul ca sunt si
raman exclusiv responsabili de orice continut/informatii incarcate/publicate/postate de ei pe
site-ul catered-experiences.com, si ca sunt si raman singurii care vor raspunde in conditiile legii
(civile sau penale) pentru incalcarea oriaror dispozitii legale, fie ca este vorba despre comentarii
publicate, opere/materiale incarcate pe platforma web sau orice alt tip de continut/informatii.
22. Utilizatorii catered-experiences.com inteleg de asemenea, accepta si isi asuma faptul ca nicio
operatiune/activitate de transmitere de date prin internet nu poate fi considerata a fi sigura in
totalitate (in procent de 100%); ca atare, in pofida tututor diligentelor si eforturilor intreprinse in
scopul protejarii informatiilor Dvs personale, catered-experiences.com nu poate garanta
securitatea datelor transmise in mediul online.
23. Utilizatorii catered-experiences.com trebuie sa retina in consecinta ca orice transmisie de
date/informatii prin internet se va realiza pe propriul lor risc.
24. Catered-experiences.com nu va fi responsabil sau tinut raspunzator sub nicio forma si in
niciun mod pentru eventuale evenimente imposibil de prevazut si/sau pentru circumstante si
imprejurari prejudiciabile aflate in afara controlului acestuia (forta majora, caz fortuit).
Termeni si Conditii de utilizare a site-ului www.catered-experiences.com
25. Catered-experiences.com nu poate fi tinut raspunzator nici de eventualele erori sau omisiuni
care pot aparea independent de culpa sa in redactarea sau prezentarea informatiilor/
continutului/materialelor publicate pe site, utilizatorul folosind platforma pe riscul sau propriu
asumandu-si eventualele prejudicii (directe sau indirecte) suferite in urma utilizarii sau
accesarii/vizitarii site-ului ori ca urmare a folosirii informatiilor/ continutului/ materialelor
respective.
26. Catered-experiences.com are dreptul de a suspenda sau bloca in tot sau in parte accesul
utilizatorilor la continutul/informatiile site-ului, fara nicio notificare sau indeplinirea altor
formalitati si fara a fi necesara motivarea actiunilor sale, in toate cazurile in care constata o
incalcare a termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului si/sau a unor dispozitii legale.
27. Catered-experiences.com are de asemenea dreptul de a suspenda, modifica, adauga si/ sau
de a sterge in orice moment in tot sau in parte continutul site-ului sau, precum si dreptul de a
restrictiona oricand accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul continut al acestuia, dupa caz.
28. Catered-experiences.com va verifica in mod diligent si va adopta toate masurile de precautie
in vederea publicarii informatiilor/datelor/materialelor reale, corecte si complete utilizatorilor
sai, excluzand insa in mod expres orice responsabilitate, inclusiv neglijenta, cu privire la orice
informatii si/sau materiale obtinute de la terte parti sau puse la dispozitie de acestea.
29. Realizarea oricaror operatiuni/activitati neautorizate asupra site-ului cateredexperiences.com, precum si tentativa de efectuare a acestora, dupa caz, incluzand dar fara a se
limita la utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de
continut/informatii in vederea comercializarii lor, blocarea accesului etc., vor fi pedepsite
conform legii romane.
30. In cazul unui eventual litigiu privitor la termenii si conditiile de utilizare a site-ului, partile
vor incerca o rezolvare pe cale amiabila a conflictului ivit, intr-un termen de cel mult 15 zile
lucratoare de la aparitia acestuia; persoana desemnata de compania noastra in vederea realizarii
concilierii este Dl Av. TIBULEAC Ovidiu Mihai, care poate fi contactat la adresa de e-mail:
ovidiu.tibuleac@giscan.ro; in situatia in care nu se va putea ajunge la o intelegere in cadrul
termenului de conciliere, litigiul va putea fi dedus spre solutionare instantei competente
(judecatoresti sau arbitrale), in conditiile prevazute de contractul partilor si/sau de legislatia
aplicabila in Romania, dupa caz.
IV. Protejarea informatiilor
31. Confidentialitatea si protectia datelor colectate de la utilizatorii nostri sunt prioritare si de o
importanta vitala astfel incat catered-experiences.com nu ofera informatia colectata unor terte
parti fara consimtamantul expres si prealabil al utilizatorilor.
32. Orice date/informatii si/sau elemente de statistica privind traficul utilizatorilor nostri pe
care le vom oferi unor terte retele de publicitate sau unor site-uri partenere, dupa caz, vor fi
furnizate numai ca ansamblu de date si nu vor include nicio informatie identificabila personal
despre niciun utilizator individual.
Termeni si Conditii de utilizare a site-ului www.catered-experiences.com
33. In momentul in care primim datele/informatiile transmise de utilizatori garantam ca vom
depune toate diligentele si eforturile necesare pentru a asigura securitatea lor in conformitate cu
standardele de protectie si de securitate prevazute de reglementarile legale in vigoare.
34. Catered-experiences.com va avea dreptul de a dezvalui si transmite informatii identificabile
personal si fara consimtamantul utilizatorului atunci cand legea prevede in mod expres acest
lucru, cand datele sunt cerute de o autoritate sau institutie abilitata si/sau cand dezvaluirea/
furnizarea informatiilor este neecsara pentru protejarea drepturilor si intereselor legitime ale
catered-experiences.com.
35.Atunci cand anumite servicii sunt furnizate de catered-experiences.com in parteneriat cu un
alt site spre oferirea lor utilizatorilor la cele mai inalte standarde calitative, acestia vor fi
informati in mod corespunzator despre acest lucru; daca utilizatorul nu va fi de acord ca
datele/informatiile sale sa fie partajate, atunci catered-experiences.com va proceda in
consecinta, in sensul in care nu va permite transferul datelor/informatiilor prin neutilizarea
acelor servicii; daca insa partajarea datelor/informatiilor va fi acceptata trebuie sa stiti si sa
intelegeti pe deplin ca furnizorii serviciilor in parteneriat pot avea politici si 6ractice distincte de
confidentialitate si de colectare a datelor, referitor la care catered-experiences.com nu detine
niciun control si nu poate garanta in privinta protectiei si aspectelor juridice pe care le-ar
implica utilizarea acestor politici/6ractice de confidentialitate.
36. Catered-experiences.com isi rezerva dreptul de a nu aproba si/sau de a dezactiva fara
posibilitatea ulterioara a utilizatorilor de a le reactiva toate acele date, informatii si/sau
comentarii trimise de utilizatori spre publicare sau publicate ce contravin termenilor si
conditiilor de utilizare sau care sunt in afara subiectului articolului principal ori pe care le va
aprecia in mod unilateral si in termeni rezonabili ca sunt nelegale, discriminatorii, injurioase,
neadecvate si/sau vatamatoare sub orice forma dreptului la imagine al site-ului cateredexperiences.com sau al partenerilor/colaboratorilor ori tertilor.
37. Utilizatorul nu poate transmite, publica si nu poate face referire pe site catre utilizatorii sau
membrii catered-experiences.com niciun fel de informatii sau mesaje comerciale nesolicitate,
date confidentiale sau informatii/mesaje care contin virusi sau orice alte secvente de cod ce s-ar
dovedi a fi distructive ori care ar putea conduce la intreruperea, eliminarea sau la limitarea
functionalitatii catered-experiences.com. Utilizatorul nu va putea transmite sau publica pe site
nici mesaje de tip de „joc piramidal” sau alte activitati similare, de natura a insela increderea
altor persoane, si nici informatii si/sau mesaje care contin texte imorale, insultatoare,
amenintatoare, abuzive, indecente ori care ar incalca in orice fel dreptul de proprietate
intelectuala sau orice alte drepturi pe care le-ar putea detine catered-experiences.com,
partenerii/ colaboratorii sai ori alte terte parti.
38. Utilizatorii catered-experiences.com sunt si vor ramane singuri si in mod direct si personal
responsabili si raspunzatori in conditiile legii de continutul informatiilor, datelor si/sau al
mesajelor trimise spre publicare ori postate pe site-ul catered-experiences.com.
39. Pentru mai multe informatii si detalii privitoare la securitatea si protejarea informatiilor
precum si la drepturile de care beneficiati in calitate de utilizator, va invitam sa consultati pe
site politica noastra de confidentialitate si de protectie a datelor personale.
Termeni si Conditii de utilizare a site-ului www.catered-experiences.com
V. Tehnologii de tip Cookie
40. De fiecare data cand vizitati site-ul catered-experiences.com acesta va putea plasa sau accesa
informatii pe/din browserul Dvs de utilizator, prin intermediul tehnologiilor de tip Cookie.
Aceste fișiere permit website-ului să ofere funcționalități sporite și personalizate, precum ar fi de
exemplu reţinerea preferinţelor Dvs personale cu ocazia navigării și a datelor de logare, rularea
de videoclipuri sau posibilitatea de live chat. Acestea vor putea fi adăugate de cateredexperiences.com sau de alti furnizori parteneri ale căror servicii vor fi fost adaugate pe paginile
noastre, dupa caz.
41. Aceste tipuri/categorii de tehnologii ar putea viza informatii despre persoana utilizatorului,
preferintele sau dispozitivele acestuia si vor fi folosite pentru a face ca website-ul cateredexperiences.com sa functioneze in conditii optime, spre a oferi utilizatorilor publicitate
personalizata si/sau functionalitatea aferenta retelelor de socializare; de regula, informatiile nu
vor putea identifica in mod direct persoana utilizatorului, insa vor putea retine anumite date
despre aceasta in scopul de a-i oferi o experienta web cat mai personalizata.
VI. Modificarea Termenilor si Conditiilor
42. Catered-experiences.com isi rezerva dreptul de a schimba/modifica acesti termeni si
conditiile de utilizare fara consimtamantul ori acordul sau infromarea utilizatorilor si fara
indeplinirea unor alte formalitati.
43. Atunci cand va avea loc o modificare a termenilor si conditiilor catered-experiences.com va
putea notifica utilizatorii prin intermediul email-ului sau printr-un mesaj in contul de utilizator
ori prin publicarea pe prima pagina a siteului a unui link care va face trimitere la noua
forma/versiune a prezentului document.
44. Accesarea site-ului ori a contului de utilizator si/sau folosirea serviciilor cateredexperiences.com dupa momentul modificarilor/schimbarilor intervenite va implica faptul ca
utilizatorul a acceptat implicit si si-a dat acordul in privinta noilor termeni si conditii de
utilizare a site-ului catered-experiences.com.
VII. Legea aplicabila
45. Drepturile si obligatiile partilor, impuse de acesti termeni si conditii, precum si toate
consecintele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate si guvernate de legea
Romana in vigoare.
IMPORTANT:
Nu uitati, ne pliem pe dorintele Dvs!